bot

ปัจจุบันวิกิพีเดียไทยมีมากกว่า 36,000 บทความ มีผู้เข้าชมโดยเฉลี่ยกว่า 2-3 ล้านครั้งต่อเดือน ซึ่งคาดว่ามีการแก้ไขมากกว่าพันครั้งต่อวันทั้งจากผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก และจากผู้ที่ไม่ล็อกอินทั่วไป ซึ่งวิกิพีเดียจึงมีการแก้ไขจากหลากหลายผู้ใช้ แต่ทว่าทำไมบทความส่วนใหญ่บนวิกิพีเดียไทย ถึงสามารถเป็นรูปแบบแนวสาระนุกรมเดียวกันได้

หนึ่งในคำตอบหลักคือว่ามีผู้ใช้สมาชิกหลักที่คอยเข้าดูแลวิกิพีเดียไทยเป็นประจำที่คอยตรวจสอบการแก้ไขล่าสุด รวมถึงช่วยติดป้ายแจ้งสถานะให้ทราบ และแก้ไขเพื่อให้เป็นลักษณะสาระนุกรมมากขึ้น และอาจแจ้งลบหากเหมาะสม 

แต่ทว่าผู้ใช้ส่วนมากมักไม่รู้จักบอต หรือผู้ใช้ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมอัตโนมัติที่มักทำงานสารพัดอย่างอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะงานที่ซ้ำซาก น่าเบื่อสำหรับคนทั่วไป วันนี้ผมจึงขอแนะนำ บอตคุง หนึ่งในบอตที่พัฒนาและรันโดยคนไทยบนวิกิพีเดียไทย 

ซึ่งตัวอย่างงานที่ทำคือการแก้ไขคำที่คนอาจพิมพ์ผิดบ่อย หรือหลักการทับศัพท์ หรืปัจจุบันรวมถึงกรณีสระซ้อน ซึ่งปัจจุบันคำที่บอตคุงตรวจนั้นมีมากกว่า 80 รายการ ตัวอย่าง:

คำที่ตรวจสอบ คำที่แทนที่
คริสตศตวรรษ คริสต์ศตวรรษ
คริสตศักราช คริสต์ศักราช
คริสตศาสนา คริสต์ศาสนา
คริสต์กาล คริสตกาล
คริสต์เตียน คริสเตียน
คริสมาส คริสมาสต์ คริสต์มาส

 

อย่างกรณีด้านบน เห็นได้ชัดว่าหากผู้เขียนไม่รู้จริงนั้น สะกดพิมพ์ได้อย่างง่ายเลยเพราะว่าบางคำไม่มีการันต์ แต่บางคำมี หรืออย่างกรณีด้านล่างนั้น ผู้เขียนอาจไม่คุ้นเคยวิธีการทับศัพท์อย่างถูกต้อง หรือตามฉบับวิกิพีเดียไทยเป็นต้น เชื่อว่าผู้อ่านที่นี่ส่วนใหญ่เองก็อาจจะใช้วิธีทับศัพท์ต่างกับที่แนะนำบนวิกิพีเดียไทย

คำที่ตรวจสอบ คำที่แทนที่
อัพเด็ต, อัพเดต, อัพเดท, อัปเด็ต อัปเดต
อัพโหลด อัปโหลด
อินเตอเน็ต, อินเตอร์เน็ต, อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต
ลิ้งค์ ลิ๊งค์ ลิ้งก์ ลิ๊งก์ ลิงก์

 

ซึ่งการใช้บอตนั้นช่วยให้ผู้เข้าอ่านวิกิพีเดียไทยได้รู้สึกว่าบทความและรูปแบบการเขียนเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งการแก้ไขคำคือเพียงแค่หนึ่งในวิธีที่บอตคุง และวิกิพีเดียไทยใช้เพื่อให้ได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐาน

ในโพสต่อไป ผมเองจะขออธิบายต่อถึงหน้าที่หลากหลายอย่างที่บอตคุง และบอตอื่นๆ ได้ทำงานเบื้องหลังบนวิกิพีเดียไทยที่คุณอาจจะยังไม่รู้